Trang chủ Giảng viên

Giảng viên

Hồng Phương Lan

Hồng Phương Lan là giảng viên kỹ năng mềm, đồng thời là chuyên gia tư vấn trị liệu ứng dụng NLP và thôi miên. Ngoài...

Master Chuan

Master Chuan là một thầy phong thủy hiện đại và là bậc thầy về Năng lượng. Ông tin rằng nghệ thuật Phong Thủy cổ...